play-button

Omfugning processer step by step

I kontakter os

Vi kontaktes på  22 41 19 86 eller via mail. Kan også bede om et uforpligtende tilbud og vi vil tage kontakt til jer så hurtigst som muligt

Vi kommer ud og måler op

Er i interesseret i en omfugning, fastlægger vi først og fremmest, hvilken type mørtel vi skal anvende, og herefter kan vi til at starte med komme forbi og lave et prøvefelt, så vi er sikre på, at vi i fællesskab kan komme frem til netop det resultat i er interesserede i.

Herefter gennemgår vi i samarbejde med jer, om der skulle være andre eventuelle ekstra opgaver i forbindelse med omfugningen. Dette kan til eksempel være udskiftning af gamle eller ødelagte mursten, udskiftning af sålbænke, udskiftning af overlæggere eller reparation af sokkelpuds og sætningsskader.

Herefter fastlægger vi en start- og sluttid for vores arbejde, som vi hos Aalborg Facaderenovering sætter en ære i altid at overholde.

Vi sender et tilbud

Vi giver vores vurdering af  hovedopgaven og eventuelle ekstra opgaver der nu måtte være.

I takker ja

Dagen i forhåbentligt takker ja, vil vi der finde en dato hvor vi kan påbegynde arbejdet, samt med hvornår vi skal være færdig.

Første dag

Den dag vi starter på opgaven, er det første vi gør, at afdække grundigt. Vi bruger den nødvendige tid på at afdække, så vi sætter mindst mulig spor.

Afdæklning

Når afdækningen er på plads, så går vi i gang med at fræse fugerne ud. I skal være opmærksomme på at denne proces ikke er støjfri. Både i og jeres naboer vil ikke kunne undgå at høre os. Hvis det ønskes, så informerer vi jeres naboer om, at vi kommer og støjer og støver. Vi fortæller dem også hvor lang tid det forventes at tage. 

Under denne proces har vi samtidig en håndværker, der tager sig af at fylde de tomme fuger ud og foretage eventuelle ekstra opgaver, så processen gøres mest muligt effektiv og til mindst mulig gene for jer som kunder.

Når vi tager hjem efter hver arbejdsdag, så sørger vi for at fjerne det værste rod, så i ligger mindst muligt mærke til os.

 

Opgaven er færdig

Når den samlede opgave er færdig, så starter den totale oprydning. Vi fjerner alt affald i forbindelse med den opgave vi har udført, men vi kan ikke slette alle spor. Stilladset kan have trykket græsset langs muren. Der vil  ligge støv, selvom vores støvsugere opsamler det meste, så opsamler de ikke alt. Vi kan ikke fjerne støv der ligger på græs eller jord, men det vil forsvinde med tiden. Den mørtel vi bruger er et naturprodukt. Mørtel består af sand og kalk, hvilket ikke vil skade jorden. Den relation vi opbygger gennem forløbet, ser vi gerne udvikle sig bedst muligt.

Er det tid?

Vi glæder os til at kunne tilbyde dit hus, nyt liv